POVRATI I REKLAMACIJE - OPĆENITO
Lumaktiv j.d.o.o. omogućuje svojim kupcima povrate i zamjene proizvoda u roku od 14 dana. Ukoliko niste zadovoljni s proizvodom koji ste naručili, možete ga vratiti uz povrat punog plaćenog iznosa, uključujući i iznos dostave ukoliko je naplaćen (samo za povrat cijele narudžbe). Svi proizvodi koji se vraćaju moraju biti nekorišteni, nenošeni i neotvoreni u originalnom pakiranju te sa svim isporučenim dijelovima. Zbog higijenskih razloga Lumaktiv j.d.o.o. niti u jednom slučaju neće prihvatiti povrat proizvoda koji su otvoreni i/ili upotrebljavani.

Trošak dostave do našeg skladišta za proizvode koje vraćate ili mijenjate snosite samostalno (poštom ili dostavnom službom), osim u slučaju povrata ili zamjene neispravnih proizvoda kada mi snosimo sve troškove.

Prilikom povrata potrebno se držati sljedećih pravila:
• Povrati i zamjene moraju biti unaprijed dogovoreni
• Povrat sredstava će biti izvršen sukladno zakonskom roku od 14 dana (ZZP) tj. nakon što zaprimimo proizvod na skladište
• Ukoliko želite povrat sredstva, uz robu koja udovoljava povratu, obavezno mora biti priložena kopija računa te broj računa (IBAN) na koji da izvršimo povrat sredstava.

Jamstvo se NE priznaje u sljedećim slučajevima:
• Ako kupac nestručno ili nebrižljivo postupa s proizvodom
• Ako se kupac ne pridržava uputstva za upotrebu proizvoda
• Šteta uzrokovana čišćenjem neprikladnim sredstvima
• Spajanje uređaja na izvore energije koji nisu propisani
• Zbog kvarova nastalih višom silom (požar, poplava, udar groma i sl.)
• Zbog oštećenja izazvanih nepravilnom montažom ili održavanjem
• Zbog mehaničkih oštećenja izazvanih krivnjom korisnika
• Nepravilnom upotrebom te izloženošću uređaja neuobičajenim ili ekstremnim uvjetima

Jamstvo se NE priznaje na sljedeće proizvode:
Kreme, lubrikante, razna ulja, sve vrste kondoma, svijeće te baterije kupljenje odvojeno od uređaja.

ZAMJENA ILI POVRAT (UNUTAR JAMSTVA) NEISPRAVNIH PROIZVODA, OŠTEĆENIH U DOSTAVI, KRIVO ISPORUČENIH I/ILI NEISPRAVNIH PROIZVODA
Na sve proizvode vrijedi jamstvo od 6 mjeseci od dana izdavanja računa. Dogodi li se unutar jamstvenog roka da je proizvod promijenio svojstva ili prestao raditi, proizvod možete vratiti i on će biti zamijenjen za isti ili srodni proizvod. Samo u slučaju da nismo u mogućnosti učiniti gore navedeno, za isti će vam biti vraćen iznos vrijednosti proizvoda unutar 14 radnih dana od dana prijave reklamacije.

U slučaju reklamacije, molimo vas da nas prije vraćanja robe obavijestite elektronskom poštom ili telefonski s opisom problema. U slučaju oštećenja prilikom dostave, krivo isporučene robe ili je proizvod koji ste dobili neispravan (tvornička greška), molimo vas da nam se javite (elektronskom poštom ili telefonski) u roku od dva radna dana od primitka pošiljke. U ovim slučajevima tvrtka Lumaktiv j.d.o.o. pokriva sve troškove zamjene proizvoda, a sve reklamacije riješiti ćemo u najkraćem mogućem roku.

Pravo na jednostrani raskid ugovora (izvod iz ZZP-a, članak 72.)
(1) Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
(2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
(3) Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
(4) Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.
(5) U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana sklapanja ugovora.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora (izvod iz ZZP-a, članak 79.)
Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:
(1) Ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.
(2) Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
(3) Predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
(4) Predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
Potrošač je dužan snositi troškove vraćanja robe u skladište tvrtke Lumaktiv j.d.o.o. u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ZZP.

Prije provrata molimo Vas da provjerite sljedeće:
• da li su baterije koje stavljate u proizvod ispravne i umetnute na ispravan način
• da li je proizvodom rukovano na ispravan način te prema uputama za isti
• prilikom zamjene neispravnih proizvoda, novom proizvodu se provjerava ispravnost

DOKUMENTI:
Obrazac za jednostrani raskid ugovora


Nema artikala

Biti će riješen Dostava
0,00 Kn Ukupno

Naplata